مواد آزمایشگاهی فروش ماده های اورجینال با بهترین قیمت در ایران | سفیر آزما کیان

مواد آزمایشگاهی فروش

مواد آزمایشگاهی فروش ماده های اورجینال با بهترین قیمت در ایران | سفیر آزما کیان

مواد آزمایشگاهی فروش ماده های اورجینال با بهترین قیمت در ایران | سفیر آزما کیان


۱-Naphthaldehyde|66-77-3 | نفتالدهید


Naphthalene| 91-20-3 نفتالن


۱,۵-Naphthalenediamine|2243-62-1|1و۵ – نفتالن دی امین


۱,۸-Naphthalenedicarboxylic anhydride for| 81-84-5|1و۸ نفتالن دی کربوکسیلیک انیدرید


۱٫۵-Naphthalenediol|83-56-7| 1و۵ نفتالن دی اول


۱,۵-Naphthalenedisulfonic acid | 81-04-9 | 1و۵نفتالن دی سولفونیک اسید


۲-Naphthalenesulfonyl chloride| 93-11-8 |2-نفتالن سولفونیل کلراید


alpha-Naphthoflavone |604-59-1  | الفا نفتو فلاون


ß-Naphthoflavone | 6051-87-2 | بتا نفتو فلاون


۱-Naphthoic acid  |۸۶-۵۵-۵  نفتوئیک اسید


Naphthol| 90-15-3| نفتول


۱-Naphtholphthalein| 596-01-0 | نفتول فتالئین۱


۱,۴-Naphthoquinone | 130-15-4 | نفتوکینون۴,۱


۲-Naphthoyl chloride   | ۲۲۴۳-۸۳-۶ | نفتوئیل کلراید-۲


۲-Naphthyl phenyl ketone | 644-13-3 | نفتیل فنیل کتون


Naphthyl ethyl isocyanate |  ۴۲۳۴۰-۹۸-۷ | نفتیل اتیل ایزوسیانات


۱-Naphthylacetic acid  |۸۶-۸۷-۳     | ۱- نفتیل استیک اسید


۱-Naphthylamine|  ۱۳۴-۳۲-۷  | ۱-نفتیل آمین


۱-Naphthylammonium chloride|  ۵۵۲-۴۶-۵ | ۱-نفتیل آمونیوم کلراید


۱-Naphthylmethylamine | 118-31-0 | 1-نفتیل متیل امین


مواد آزمایشگاهی فروش ماده های اورجینال بال بهترین قیمت در ایران


مواد آزمایشگاهی پرفروش سیگما آلدریچ و مرک آلمان با بهترین قیمت در ایران

لیست مواد آزمایشگاهی و مواد شیمیایی پرفروش انبار سیگما ایران | سفارش ۰۹۳۵۷۰۰۷۷۴۳

برای مشاوره و فروش با تلفن های درج شده در سایت تماس بگیرید.

فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی

اتوبان نواب – بعد از پل سپه خیابان گلهای اول – ساختمان سهند – طبقه 6 – شرکت فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی
شرکت فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی (سفیر آزما کیان),
تهران, ایران 02166074277
تلفن: 09357007743
تلفن دوم: 09128308091
رایانشانی: safirazmakian@gmail.com
URL: https://safirazmakian.ir
مطلب پیشنهادی  خرید مواد شیمیایی و آزمایشگاهی | فروش مواد شیمیایی | خرید و فروش مواد آزمایشگاهی

افزودن یک دیدگاه