انواع گرید مواد آزمایشگاهی | گرید مواد آزمایشگاهی چیست

انواع گرید مواد آزمایشگاهی

مواد شیمیایی آزمایشگاهی متنوعی با گرید مواد آزمایشگاهی مختلف و کاربردهای گوناگون ارائه می شوند که به صورت زیر خلاصه شده اند:

خرید گرید آزمایشگاهی

گرید فنی Technical grade

این محصولات برای اعمال غیر مهم آزمایشگاهی نظیر شستشو، حل کردن مناسب هستند یا به عنوان مواد خام در اعمال تولید به کار گرفته می شوند.

معرف های سنتزی Synthesis reagents

معرف های سنتزی، معرف هایی هستند که برای سنتز آلی و کاربردهای آماده سازی مناسب هستند.

گرید فوق خالص Extra Pure grade

گرید مواد آزمایشگاهی کیفی مرتبط با محصولاتی است که برای گریدهای نیمه کمی یا کیفی مناسب هستند.

این مواد شیمیایی آزمایشگاهی برای کارهای متداول آزمایشگاهی مناسب هستند و در اکثر موارد، با اکثر استاندارد های Pharmacopoeia ، USP، BP و غیره همخوانی دارند.

گرید Pharmacopoeia

محصولات و محلول هایی که با پیش نیازهای لازم برای خالص بودن محصولات شیمیایی پذیرفته شده در حوزه دارویی همخوانی دارند (پیش نیازهای pharmacopoeia نظیر NF ، BP ، USP ، Ph Eur ، DAB ، DAC ، JP ، Ph Franc و غیره ).

برای اهداف تحلیلی For Analytical Purpose

این گرید برای اکثر کاربردهای تحلیلی، کنترل کیفی و تحقیقات مناسب است.

گرید محیط کشت سلولی Cell Culture grade

معرف های محیط کشت سلولی شامل محیط کشل سلولی، آماده سازی های آزمایشگاهی، عصاره های زیستی، معرف های استریل و گزینشی و چندین کاربرد می شود.

معرف تضمین شده (GR)

کیفیت ایده آل برای اهداف آزمایشگاهی به شمار می رود. قابلیت تولید مجدد گروه به گروه نتایج که به شکل ویژه ای کنترل می شود تا تضمینی برای کسب نتایج تحلیلی نامتناقض باشد. این گرید معادل گرید تحلیلی ( A.R. ) گرید معرف ( R.G. ) است.

معرف ACS

معرف هایی که با ویژگی های جامعه مواد شیمیایی آمریکا (ACS) همخوانی دارند، معرف های تحلیلی در اکثر آزمایشگاه ها پیدا می شوند و در طیف وسیعی از تکنیک های تحلیلی به منظور کنترل کیفی، توسعه و تحقیقات به کار گرفته می شوند.

گرید فوق العاده خالص Ultra pure grade

معرف های فوق العاده خالص در آنالیز ردپای مواد معدنی استفاده می شود که در آن میزان ناخالصی های باید کم در سطح ppt و ppb باشد. هر معرف با یک تاییدیه آنالیز به شکل کامل ارائه می شود.

معرف HPLC

طیف محصولی که به شکل خاصی برای کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا ساخته شده است. در این طیف کیفیت های متفاوتی موجود هستند بسته به این که برای کروماتوگرافی تهیه ای (preparative chromatography) یا تحلیلی در حالت گرادیان یا isocratic یکی از روش های کروماتوگرافی که فاز متحرکی را در بر می گیرد که ترکیب آن یکنواخت و ثابت نگه داشته می شود به کار گرفته شوند.

این طیف شامل حلال هایی با خلوص بالا می شود که برای همخوانی با مشخصات جذب محض اشعه ماورای بنفش و هم چنین معرف های جفت یونی مورد تست قرار می گیرند.

گرید FCC / غذایی

محصولات باید با قابلیت های مشخص شده در بحث دوام و حد ناخالصی حداکثر تعیین شده توسط مرجع Food Chemicals Codex ( FCC ) همخوانی داشته باشند.

معرف های زیست مولکولی Molecular biology reagents

این مواد شیمیایی آزمایشگاهی به شکل خاصی کنترل می شوند تا تضمینی برای عدم وجود آنزیم هایی باشد که می توانند در عمل آنالیز و شفافیت مناسب برای تکنیک های آشکار سازی استفاده شده در زیست مولکولی، اختلال ایجاد کنند.

گرید بیوشیمی / بیوتکنولوژی Biotech/ Biochemistry grade

معرف های بسیار خالص مناسب برای آنالیز و تحقیقات بیوشیمی. پارامترهای مهمی که در این جا نقش دارند عبارت هستند از عدم وجود بازدارنده ها نظیر مقادیر کم فلزات سنگین و هم چنین تست های به خصوص بیوشیمیایی برای آنزیم ها، کوآنزیم ها و سوبسترای آنزیم ها.

گرید میکروبیولوژی Microbiology grade

صدها محصول میکروبیولوژیکی با تعدادی معرف مکمل محیط رشد بدون آب و سایر سیستم‎ های دستی در طیف آن، عرضه می شوند.

گرید اسپکتروسکوپی

حلال ها یک نفوذپذیری بالا نسبت به UV را نشان می دهند و موضوع تست های اکید اسپکتروسکوپی IR قرار می گیرند.

برای بررسی میکروسکوپی For Microscopy

انواع متنوعی از مواد شیمیایی آزمایشگاهی و معرف ها را برای بررسی میکروسکوپی ارائه می شوند.

خشک و بی آب Dry & Anhydrous

حلال های دارای محتوای بسیار کم آب، برای اهداف تحلیلی یا سنتز آلی قابل کاربرد هستند. حلال های خشک به شکل سنتی در مشخص سازی خلوص بر اساس معرف کارل فیشر و حلال های بی آب استفاده می شوند و در تکنیک های تحقیقاتی شیمی معدنی و آلی مدرن روز نیاز به انجام آن ها بیشتر است. در کاتالوگ محصولات، شما می توانید حلال با گرید فوق العاده خشک یا فوق العاده خشک با الک های مولکولی را پیدا کنید.

معرف های جفت یونی Ion Pair Reagents

کروماتوگرافی جفت یونی زمانی صورت می گیرد که جداسازی آنالیت های مورد نظر از جمله ترکیبات یونی توسط کروماتوگرافی فاز معکوس مشکل است.

معرف های جفت یونی به فاز متحرک اضافه و با آنالیت های یونی ترکیب می شوند. ترکیبات خنثی شکل گرفته می توانند به سهولت تحت عمل کروماتوگرافی فاز معکوس قرار بگیرند.

هم معرف های جفت یونی آنیونی و هم کاتیونی را در کیفیت های گرید مواد آزمایشگاهی خاص HPLC به منظور مطمئن شدن از انجام عمل جداسازی بدون دردسر، عرضه می شوند.

زیست کش Pesticide و پسماند GC

حلال ها به خصوص به منظور اجتناب از وجود ناخالصی های آلی در سطوح ppt تست می شوند. این حلال ها به خصوص در یک فرآیند چند گامی با استفاده از تنها تجهیزات شیشه آلات آزمایشگاهی خالص می شوند.

در طول ریختن در بطری های آزمایشگاهی شرایط خنثی حفظ می شود تا تضمینی برای عملکرد بهینه باشد و از هر گونه آلودگی احتمالی دوری شود.

پپتید و سنتز دی ان ای Peptide and DNA synthesis

مهم ترین قابلیت این محصولات جذب پایین اشعه ی UV و محتوای کم آب است.

گرید فلورسانس Fluorescence grade

گریدهای HPC فلورسانس از نظر فلورسانس و گرادیان کنترل شده اند. این گرید به خصوص برای آنالیز PAH توسط کروماتوگرافی HPLC مناسب است.

معرف GPC

تترا هیدرو فوران تثبیت شده به شکل ویژه برای GPC کروماتوگرافی نفوذ ژل موجود است. این THF می تواند برای نگهداری ستون استفاده شود چون پراکسید های آسیب زننده را ایجاد نمی کند.

پروتئومیکس Proteomics

پروتئومیکس به عنوان مقایسه کمی و کیفی پروتئوم ها تحت شرایط مختلف به منظور از هم باز کردن بیشتر فرآیند های زیستی تعریف می شود، به این منظور معرف هایی ارائه می شوند.

گرید هیستولوژی (بافت شناسی) Histology grade

حلال ها و معرف هایی با خلوصی که با کاربردهای بافت شناسی مطابقت داشته باشند، ارائه می شوند.

گرید الکتریکی / VLSI / ULSI / SLSI

معرف های استفاده شده در صنعت نیمه هادی، مقدار ذرات، آنیون ها و کاتیون ها بایستی در سطح ppm تا ppb باشند. مواد شیمیایی آزمایشگاهی تمامی محصولات مورد نیاز در فرآیند های پاک کردن و لایه برداری (etching) برای تولید نیمه هادی را تحت پوشش قرار می دهند.

محصولات ASTM

در آنالیز مشتقات روغن جالب است که معرف ها و ابزار تولید شده تحت اصول جامعه تست و متریال آمریکا تولید می شوند.

اسیدهایی با محتوای جیوه ی کم
این اسیدها در آنالیز زیست محیطی به هنگام آنالیز مقادیر کم جیوه استفاده می شوند و این اطمینان را به وجود می آورند که به خاطر اسیدها هیچ گونه عامل دخالت کننده ای به نمونه ها اضافه نشده است.

محلول های 1000ppm استاندارد ICP و AA

ساخت آن ها از نمک ها و اسیدها یا بازهای با خلوص بالا صورت گرفته است. دقت غلظت آن توسط روش های گرانشی و تیتراسیون بررسی می شود.

این محلول ها را می توان در اسپکتروسکوپی جذب اتمی، پلاروگرافی یا تکنیک های رنگ سنجی استفاده کرد.

محلول های حجم سنجی

محلول های حجم سنجی آماده به مصرف و اکثر آن ها برای موسسه ملی استاندارد ها و فناوری قابل پیگیری هستند.

محلول بافر pH

طیف وسیعی از محلول های بافر آماده به مصرف برای کالیبراسیون ph متر ارائه می شود. آن ها دقیق و برای موسسه ملی استانداردها و فناوری قابل پیگیری هستند. محلول رنگی pH 4, 7, 10 برای تمایز آسان موجود است.

معرف کارل فیشر

تیتراسیون کارل فیشر به فراوانی به منظور تعیین کمیت محتوای آب در نمونه های بسیار متفاوتی استفاده می شود. از آن هم در فرآیندهای صنعتی و هم در آزمایشگاه های کنترل کیفی استفاده می شود.

معرف های کارل فیشر (KF) عاری از پیریدین هستند، که حاوی ایمیدازول غیر سمی است. این معرف دارای ظرفیت بافری خوب است و اجازه می دهد برای عمل تیتراسیون نقاط انتهایی سریع و پایداری شکل گیرد.

 

مطلب پیشنهادی  کیت تحقیقاتی | خرید کیت تحقیقاتی | فروش کیت تحقیقاتی
خرید گرید مواد آزمایشگاهی
خرید گرید مواد آزمایشگاهی فروش گرید مواد آزمایشگاهی

 

طبقه بندی مواد شیمیایی بر اساس درصد خلوص

برای تکذیب هر گونه امر مردودی بین استانداردها مقیاسی که این جا استفاده خواهد شد از بیشترین خلوص تا کمترین خلوص خواهد بود:

گرید تحلیلی

– Analytical chemistry grade خلوص استثنائی تقریبا نزدیک به بیشتر از 99 درصد

گرید آزمایشگاهی

– Laboratory chemistry grade بسیار خالص نزدیک به بیشتر از 97 درصد

گرید عمومی / آزمایشگاهی

– Laboratory / General chemistry grade درجات متغیری از خلوص بسته به نوع استاندارد

گرید عمومی

– General chemistry grade خالص تقریبا نزدیک به بیشتر از 95 درصد

گرید صنعتی

– Industrial chemistry grade ناخالص بیشتر از تقریبا 90 درصد

تفاوت مواد شیمیایی گرید آزمایشگاهی lab grade با گرید معرف reagent grade

مواد شیمیایی گرید معرف گزینش شده و برای آزمایش های کلی آزمایشگاهی مناسب هستند. خلوص مواد شیمیایی با مشخصات کیفی تعیین شده توسط جامعه مواد شیمیایی آزمایشگاهی آمریکا همخوانی دارد یا فراتر از آن است.

مواد شیمیایی گرید آزمایشگاهی معمولا حداقل استاندارد خالص بودن را دارند و معمولا برای آزمایش ها و اعمالی پذیرفته هستند که نیاز به نتایج کیفی ندارند.
بدون توجه به کیفیت مواد شیمیایی آزمایشگاهی، Flinn Scientific هر کدام از مواد شیمیایی را بررسی می کند تا از تازگی و کیفیت آن مطمئن شود.

 

مطلب پیشنهادی  سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | خرید سیگما آلدریچ | نمایندگی شرکت سیگما الدریچ

 

سفیر آزما کیان

فروش  مواد شیمیایی و آزمایشگاهی معتبر ترین برندهای دنیا از جمله سیگما آلدریچ، مرک آلمان، ترموفیشر، پرومگا و …

ما چه خدماتی ارائه می دهیم؟

سفیر آزما کیان وارد کننده مستقیم مواد شیمایی و کیت های تحقیقاتی از معتبر ترین برند های دنیاست که سابقه سال ها همکاری با دانشجویان، اساتید دانشگاه، شرکت های تولیدی و آزمایشگاه ها دارد.

ما توانسته ایم با وجود تحریم های ناعادلانه علیه کشورمان، مواد شیمیایی اصل و با کیفیت شرکت هایی همچون مرک و سیگما آلدریچ را به دست مصرف کنندگان داخلی برسانیم تا بتوانیم نقشی در فراهم آوردن امکانات جهت پیشبرد تحقیق، تولید و توسعه داشته باشیم.

 

برخی از خدمات سایت سفیر آزما کیان :

1- سیگما الدریچ | سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ

2- مرک آلمان | نمایندگی مرک | شرکت مرک آلمان | شرکت مرک

3- خرید کیت آزمایشگاهی و کیت آزمایشگاهی اورجینال و فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی

4- مشاوره پایان نامه و انجام پایان نامه در تمامی گرایش های پایان نامه

افزودن یک دیدگاه